Diş eti çekilmeleri periodontal hastalığa (diş eti) bağlı çekilmeler ve dişlerin bir yüzeyini içeren ( vestibül diş eti çekilmeleri ) çekilmeler olarak iki gruba ayrılır. Periodontal hastalığa bağlı diş eti çekilmeleri dişlerin tüm yüzeyini içerir. Periodontal hastalıkla birlikte dişin destek kemik yüksekliği azaldığında diş eti de onunla birlikte çekilir. Vestibüler diş eti çekilmeleri (sert diş fırçalama alışkanlığı, ortodontik tedavi vb nedenlerle dişlerin dudak/yanağa bakan yüzeylerinde oluşmaktadır) ise ilgili dişlerin bir yüzeyini ilgilendirir. Her iki tür çekilme de lokalize (bir veya birkaç diş ile sınırlı ) veya generalize (tüm ağızda yaygın) olabilir.

Genellikle sığ diş eti çekilmeleri günümüzde yaygın şekilde uygulanan ve lokal anestezi altında gerçekleştirilen basit cerrahi tekniklerle tam olarak tedavi edilebilmektedir. İlerlemiş diş eti çekilmeleri söz konusu olduğunda ise, aynı şekilde kullanılan basit cerrahi girişimler ile açık kök yüzeyleri tamamen olmasa da büyük oranda örtülebilmektedir.

Ancak kemik kaybının çok fazla olduğu durumlarda ise açık kök yüzeylerini günümüz teknikleri ile diş etiyle örtmek mümkün değildir. Dolayısı ile kayıp ilerlemeden erken müdahaleler ile başarı şansı daha yüksek olmaktadır.

Dr.Med.Dent. Laçin BERBER
Dişeti Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı
Periodontist