Özgeçmiş

Laçin Berber Nergiz 1996 yılında İstanbul Üniv. Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun olarak dişhekimi ünvanını almıştır. 1997-2004 yılları arasında aynı üniversitede doktora yapmış, “ Kronik periodontitisli bireylerde periodontal başlangıç tedavisine ek olarak sistemik minosiklin-HCL uygulamasının klinik ve biyokimyasal sonuçlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi” adlı tezle Dr. Med. Dent ünvanını almıştır. 2007 yılında Newyork’da American Board of Periodontology’nin başkanının davetlisi olarak, kliniğinde çalışmalara katılmıştır. Hamilelik, ergenlik, menapoz, sistemik ve lokal antibiyotik kullanımı, periimplant sağlık ve implantlar, implant ve dişler etrafında papil rekonstrüksiyonu, ileri periodontitisli hastalarda implant uygulamaları, kök rezorpsiyonları, arterio venöz malformasyonlar, hemangiomalar, aort kortikasyonları dişeti oluk sıvısında PGE2’nin değerlendirilmesi ve de Von-Boegart Hozay, Papillon Le Fevre Sendromları ile ilgili periodontoloji ve implantolojiyle ilgili makaleleri ve sunumları mevcuttur. Ulusal ve uluslararası kongrede prezentasyonlar yapmıştır.

Dr.Med.Dent. Laçin BERBER
Dişeti Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı
Periodontist

Laçin Berber – DoktorTakvimi.com